Giới thiệu dự án

Thư viện Quốc gia Việt Nam - Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm

Thư viện Quốc gia Việt Nam tại Hà Nội hiện đang bảo tồn và lưu giữ một bộ sưu tập đặc biệt gồm hơn 4000 thư tịch Hán Nôm, đây là hệ thống văn bản dùng chữ Hán và Nôm ghi lại tiếng Việt thời xưa. Kể từ năm 2006, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã hợp tác với Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quý báu qua việc xây dựng một thư viện số. Những gì độc giả nhìn thấy qua hình ảnh và dữ liệu hiển thị trên mạng máy tính này là những bước đầu của sự thành lập thư viện số, nhằm giúp cho việc nghiên cứu của các học giả, độc giả, và giới học thuật trong nước cũng như nước ngoài tiếp cận. Mục tiêu của sự hợp tác này là để cung cấp một thư viện số dễ dùng cho toàn bộ sưu tập về Hán Nôm của Thư viện Quốc gia Việt Nam qua sự sử dụng kỹ thuật hiện đại về số hoá, khoa học thư viện và thông tin. Đây là thư viện số đầu tiên áp dụng cho các văn tự cổ này. Rất nhiều văn bản chưa từng được ra mắt thế giới vì tích chất đặc biệt của loại thư tịch này.