Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải
Nhan đề: Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải
Tác giả: Gs. Ts. Nguyễn Quang Hồng
Nhà XB: Khoa Học Xã Hội
Năm XB: 2014
Kích thước: 24 x 16 x 7 cm (cm)
Số trang: 2323
Mô tả:

Việc phân phối có giới hạn bộ Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải gồm 2 tập này là cuốn từ điển toàn diện nhất tới ngày nay đã được xuất bản trong lĩnh vực nghiên cứu chữ Nôm ở Việt Nam bởi Gs. Ts. Nguyễn Quang Hồng, giáo sư ngôn ngữ học.


Giúp đọc Nôm và Hán-Việt
Nhan đề: Giúp đọc Nôm và; Hán-Việt
Tác giả: Cha Anthony Trần Văn Kiệm
Nhà XB: Đà Nẵng
Năm XB: 2004
Kích thước: 14,5 x 20,5 (cm)
Số trang: 903

Từ điển Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị
Nhan đề: Từ điển Anamitico-Latinum Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị
Tác giả: Ed. by A J. L. Taberd
Nhà XB: Xuất bản lần đầu tại Bengal, India.
Xuất bản lần 2, Nxb Văn học, TP. Hồ Chí Minh, 2004.
Năm XB: 1838; 2004
Kích thước: 26 x 48,5 (cm)
Số trang: 1838
Mô tả: Từ điển Anamitico-Latinum Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị