Thành viên dự án

Thư Viện Quốc Gia Việt Nam

Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm

Phạm Thế Khang, Giám đốc

 

Đặng Văn Ức, Phó giám đốc
Phan Thị Kim Dung, Phó giám đốc
Lê Văn Viết, Phó giám đốc
Kiều Văn Hốt, Phó giám đốc

 

Trần Thị Trúc Ðào, Nhân viên phòng Hán Nôm

John Balaban, Chủ tịch

 

Ngô Trung Việt, Phó chủ tịch
Phạm Kiều Diễm, Phó chủ tịch
Virginia Jing-Yi Shih, Thiết kế thông tin thư viện
Brad Crittenden, Chuyên gia tin học

 

Văn phòng Nôm Na (Hà Nội):
Tô Trọng Đức
, Quản lí tin học
Lê Văn Cường, Chuyên gia Hán Nôm
Lương Thị Hạnh
, Chuyên gia tin học
Giáp Thị Hải Chi
, Trợ lý văn phòng

*** Thư viện Quốc gia Việt Nam

Thư viện Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 29/11/1917 với tiền thân là thư viện Trung ương Đông Dương. Thư viện nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội tại số 31 phố Tràng Thi. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của mình trên các lĩnh vực văn hoá, nghiên cứu, khoa học và giáo dục. Nhằm đạt được đến đích là phục vụ tốt nhất các yêu cầu của độc giả, Thư viện Quốc gia Việt Nam với tổ chức vững chắc và đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu tập hợp, lưu trữ hết sức quan trọng để phục vụ ngày càng tốt hơn đây cũng là trung tâm lớn nhất cả nước về lưu trữ sách, báo và thông tin.

Thư viện Quốc gia Việt Nam
31 Phố Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: +84 4 8254 927
Email: info@nlv.gov.vn
Website: www.nlv.gov.vn

*** Hội bảo tồn Di sản chữ Nôm

Hội bảo tổn di sản chữ Nôm Việt Nam đã bắt đầu làm tăng việc truy nhập trên toàn thế giới vào hệ thống chữ Nôm đang bị nguy cơ mai một, do người Việt nam sáng tạo ra để biểu diễn cho tiếng Việt, đã được dùng trong 1000 năm, và đã bị bỏ không dùng từ năm 1920 để nhường chỗ cho chữ Quốc Ngữ.

Hội tìm cách bảo tồn di sản văn hoá cổ của Việt nam bằng việc xây dựng các công cụ máy tính cho việc số thức hoá, in ấn, nhận diện thư mục, nghiên cứu và trao đổi trên internet

The Vietnamese Nôm Preservation Foundation
Email: info@nomfoundation.org
Website: www.nomfoundation.org

*** The North Carolina State Universities Libraries, Susan Nutter, Director.