Điều Khoản sử dụng

Bản quyền (http://nomfoundation.org) © 2001-2018 thuộc về Hội bảo tồn di sản chữ Nôm. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.

Hội bảo tồn di sản chữ Nôm

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Quý vị chỉ có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản được nêu ra sau đây. Tất cả tài nguyên trong website này đều thuộc quyền sở hữu của Hội bảo tồn di sản chữ Nôm. Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Quý vị chỉ có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

BẢN QUYỀN VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Tất cả tài liệu, tài nguyên trên website này không hạn chế bao gồm các minh họa, biểu tượng, tranh ảnh, tệp âm thanh, phim và các tài liệu viết tay được xuất hiện như một phần của website (gọi một cách tổng quát là tài liệu) đều thuộc quyền sở hữu của Hội bảo tồn di sản chữ Nôm và nó được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ bao gồm những vấn đề liên quan đến bản quyền quốc tế, quyền sáng chế. Tất cả các tài nguyên trên đây đều được bảo hộ, kiểm soát và cấp phép bởi hội bảo tồn di sản chữ Nôm.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website như download thông tin phục vụ cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này.

Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào từ http://www.nomfoundation.org phục vụ cho mục đích thương mại đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của hội bảo tồn di sản chữ Nôm. Nếu cần thông tin liên quan đến những tài nguyên trên website, bạn có thể xin giấy phép của Hội bằng việc gửi thư yêu cầu đến hòm thư info@nomfoundation.org.

 

Chúng tôi yêu cầu, nếu không có sự thông qua của chúng tôi, quí vị không gửi cho chúng tôi bất kì thông tin nào gạ gẫm mua hàng, quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị sản phẩm, dịch vụ.

CÁC LIÊN KẾT

Hội bảo tồn di sản chữ Nôm từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập hoặc sử dụng bất kì một tham chiếu nào tới một website liên kết với website của Hội http://www.nomfoundation.org hay bất cứ website nào mà hội nói đến trong trang web của mình. Những liên kết mà Hội bảo tồn chữ Nôm cung cấp chỉ giúp bạn tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn. Hội không có bất kì liên kết nào với các cơ quan chính phủ hay các tổ chức tôn giáo nào.

QUYỀN TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Chúng tôi không đảm bảo cho chất lượng, tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

Tất cả tài nguyên trên website chỉ phục vụ cho mục đích giáo dục và giải trí. Người sử dụng không nên dựa vào những thông tin hay những quan điểm được thể hiện trên website này cho bất kì mục đích nào khác. Hội bảo tồn di sản chữ Nôm và/hoặc bất kỳ đơn vị trực thuộc nào sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào liên quan đến điều khoản sử dụng, hay cần cấp phép sử dụng bất kì tài nguyên nào trên website này. Hãy gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi tại info@nomfoundation.org.