Spring Essence: The Poetry of Hồ Xuân Hương

Spring Essence: The Poetry of Ho Xuan Huong

Biên soạn và dịch sang tiếng Anh: John Balaban

Copper Canyon Press xuất bản, 10/2000

P.O. Box 271, Port Townsend, WA 98368

http://www.coppercanyonpress.org