Mục lục Tự điển : 虫類門 - Các loại côn trùng [29 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1臭虫xú trùng
2thư
3󰫻斯chung tư
4蟋蟀tất suất
5蜉蝣phù du
6蛣𧏙cát khương
7蝙蝠biên bức
8夜明砂dạ minh sa
9phong
10螟蛉minh linh
11nghị
12白蟻bạch nghị
13蜘蛛tri châu
14hiết
15蜈蚣ngô công
16守宮thủ cung
17壁虎bích hổ
18dăng
19蝦蟆hà mô
20蟾蜍thiềm thừ
21văn
22蜥蜴tích dịch
23靑蝇thanh dăng
24dẫn
25oánh
26đạn
27水蛭điệt
28燐火lân hoả
29靑燐thanh lân