Mục lục Tự điển : 工用門 - Lợi ích mang lại khi sử dụng [58 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1phủ
2cân
3cứ
4chuy
5tạc
6điêu
7truỳ
8斫竹chước trúc
9弓󰐝鑚cung miệt toản
10𣑡đại
11trác
12toản
13鋸觧cứ giải
14隐木括ẩn mộc quát
15tạc
16鋸断cứ đoạn
170lậu
18tuyền
19琢石trác thạch
20khắc
21ma
22lung
23loát
24tha
25削竹tước trúc
26斫竹chước trúc
27劈破phách phá
28bộ
29đào
30陶均đào quân