Poems of Hồ Xuân Hương : 𥙩𫯳終 - Lấy chồng chung


Nhan đề:𥙩𫯳終 - Lấy chồng chung
 NômTiếng Việt
Nội dung:𪟂吒丐刧𥙩𫯳終
几撘𧜖葻几汵㳥
𠄼時𨑮𪽗咍庒𠤆
没𣎃堆吝固㤨空
故𢶸咹𥸷𥸷吏吼
扲朋爫摱摱空功
身尼𠸠別羕尼𠰚
他󱈘催停於丕衝
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Năm thì mười họa chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
Cố bám ăn xôi xôi lại hỏng
Cầm bằng làm mướn mướn không công
Thân này ví biết dường này nhỉ
Thà trước thôi đành ở vậy xong.
Ghi chú:Hồ Xuân Hương, giống như mẹ mình, là vợ lẽ, hầu thiếp, hay vợ hai. Theo truyền thống, phụ nữ Việt Nam nắm quyền kinh tế và chính trị đáng kể, nhưng quãng năm 1800 thân phận phụ nữ đã bị suy đồi như bản thân quốc gia Việt Nam bắt đầu sụp đổ dưới những sức ép nội địa và ngoại bang. Nhiều phụ nữ chỉ có thể chọn giữa tranh đấu đơn độc hay trở thành hầu thiếp, liều đến nhân phẩm trong bài thơ này. Trong khi đó đàn ông lại có thể có nhiều vợ. Vua được phép có 126 vợ trong sáu loại khác nhau, trong khi thậm chí một sĩ tử cũng có thể có “năm thê bẩy thiếp.” Xem Hoa Bằng, Hồ Xuân Hương, Nhà Thơ Cách Mạng (Saigon: Bốn Phương, 1950), tr. 106. Chém cha là lời rủa. Năm thì mười hoạ là cách diễn đạt dân gian.