Poems of Hồ Xuân Hương : 餅㵢 - Bánh trôi


Nhan đề:餅㵢 - Bánh trôi
 NômTiếng Việt
Nội dung:身㛪辰𤽸分㛪𧷺
𠤩浽𠀧沉買渃𡽫
硍湼默油𢬣几揑
𦓡㛪刎𡨹𬌓𢚸𣘈
Thân em thì trắng, phận em tròn,
Bảy nổi ba chìm mấy nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Ghi chú:Bánh trôi nước là viên bánh tròn làm bằng gạo nếp có chút ít đường bên trong –thường có hình giống như trứng chim - với bột đậu đỏ ở giữa. Bài thơ này do người phụ nữ nói ra. Nhưng bên cạnh việc nói về số mệnh người phụ nữ, câu 2 cũng gợi ý đến số mệnh thay đổi của quốc gia với nước non, cụm từ dành cho “quốc gia”.