Poems of Hồ Xuân Hương : 詠行於清 - Vịnh hàng ở Thanh


Nhan đề:詠行於清 - Vịnh hàng ở Thanh
 NômTiếng Việt
Nội dung:𥪸𬦪𥉫𫥨景𡴯休
塘𠫾迁召舘招撩
笠󰣿𠃅𦹵棦初壳
𢯧技橋椥焠肯挑
𠀧萼核撑形捥要
没𣳔渃碧𦹵𨇉消
趣𢝙悁奇念𢗼󱀄
箕丐鳶埃𩙋論繚
Đứng chéo trông theo cảnh hắt hiu
Đường đi thiên thẹo quán cheo leo
Lợp lều mái cỏ gianh xơ xác
Xo kẽ kèo tre đốt khẳng khiu
Ba gạc cây xanh hình uốn éo
Một dòng nước biếc cỏ leo teo
Thú vui quên cả niềm lo cũ
Kìa cái diều ai nó lộn lèo.
Ghi chú:Trong câu cuối, lộn lèo “dây buộc diều bị xoắn lại” gợi ý cách nói lái khá quen thuộc: lẹo lồn, trong đó việc đảo thanh tạo ra từ mang nghĩa tục.