Poems of Hồ Xuân Hương : 菓󰊳 - Quả mít


Nhan đề:菓󰊳 - Quả mít
 NômTiếng Việt
Nội dung:身㛪如菓󰊳𨕭𣘃
䏧奴芻仕脢奴𠫅
君子固腰辰㨂󰣽
吀停緍𢱖澦𫥨𢬣
Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì, múi nó dầy.
Quân tử có yêu thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵ
Ghi chú:Quả mít to, có mùi thơm có thể dấm cho chín bằng việc lấy que chọc vào nó.