Poems of Hồ Xuân Hương : 景秋 - Cảnh thu


Nhan đề:景秋 - Cảnh thu
 NômTiếng Việt
Nội dung:聖淬艚簫󰋇紇𩄎
𠸦埃窖𦘧景消疎
撑萻古樹𧷺𧷝傘
𤽸󰎔長江滂朗詞
瓢篤江山醝𢴇𨢇
襊𠦻風月𥘀爲詩
於咍景拱𢛨𠊚𠰚
埃𧡊埃𦓡󰝸謹𢠐
Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,
Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.
Ơ hay, cánh cũng ưa người nhỉ,
Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.
Ghi chú:Túi thơ do thi sĩ lang thang và tiểu đồng mang theo, thường đựng các mẫu thơ và chữ viết của họ.