Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry viện
viện 院
◎ Đồng nguyên tự: 園 (viên). Liễu Quán có câu thơ: “Thưởng trà sườn thục tỉnh, xem hoa vườn trúc tây” (試茗蜀井岡,看花竹西院 thí mính thục tỉnh cương, khán hoa trúc tây viên).
dt. vườn có tường rào vây quanh. Viện có hoa tàn chăng quét đất, nước còn nguyệt hiện sá thôi chèo. (Mạn thuật 32.3)‖ (Giá 238.1). đgn vườn.