Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry tôi ngươi
tôi ngươi 碎𤽗
dt. <từ cổ> “tôi với anh, tôi với ngài” [Paulus của 1895: 1067]. Tôi ngươi hết tấc lòng trung hiếu, ai há liệu nơi thịnh suy. (Tự thán 100.7).