Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry chớ người đục đục
Chớ người đục đục chớ ta thanh 渚㝵濁濁渚些清
đc. diễn ý câu nói của Khuất Nguyên: “người đời đều đục chỉ mỗi ta trong”. x. Thương Lang, x. Khuất Nguyên. Trào.Chớ người đục đục, chớ ta thanh, lấy phải thì trung, đạo ở kinh. (Bảo kính 156.1)