Tài trợ

Để góp phần bảo tồn một di sản văn hoá của dân tộc tích luỹ trong 1000 năm, Hội VNPF rất mong nhận được ngân phiếu (check) hay bưu phiếu (money order) của bạn gửi về địa chỉ:

The Vietnamese Nôm Preservation Foundation
229 Beachers Brook Lane
Cary, North Carolina 27511
USA
Email: info@nomfoundation.org

Hay theo mẫu: Mẫu hoá đơn tài trợ

Hay tài trợ có thể gửi thông qua PayPal.com

 

Hội VNPF cần có nguồn tài trợ cho các dự án đã và đang tiến hành thực hiện:

1. Thư viện quốc gia Việt Nam. Ngày 11 tháng 4 năm 2007, Hội đã kí một bản ghi nhớ với thư viện quốc gia tại Hà Nội để thành lập một thư viện số thức tại thư viện quốc gia bao gồm 4000 cuốn sách di sản văn hoá, bản khắc gỗ, bản viết tay, bản đồ và các tài liệu trên giấy khác. Trong giai đoạn đầu, bất kì máy tính ở nơi nào trên thế giới chỉ với một nháy chuột đều có thể truy cập dễ dàng vào thư viện số thức này. Để biết thêm thông tin chi tiết, hay muốn giúp đỡ gây quĩ cho dự án này, có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ như trên. Toàn bộ ngân sách cho dự án trong suốt ba năm là: $152,760.

2. IRG/ ISO trình diễn chữ Nôm như một hệ thống chữ viết của thế giới. Hội đã đang giới thiệu chữ Nôm tới hội nghị IRG được tổ chức hàng năm, đây là trong những tổ chức quốc tế có chức nămg đưa hệ thống chữ viết của thế giới vào Unicode và hiển thị trên internet. Sự tham dự của chúng tôi trong hội nghị kĩ thuật IRG hàng năm thật sự rất cần thiết để bảo tồn chữ Nôm - đóng vai trò như một hệ thống chữ viết trên thế giới. $5000/ năm.

3. Học bổng chữ Nôm ở Việt Nam . và cả cho các nghiên cứu sinh Mỹ bao gồm chữ Nôm dùng trong các luận văn nghiên cứu trong các trường trung học và đại học ở Việt Nam cho những người ao ước học chữ Nôm. $6,000/ năm.

4. Hội nghị quốc tế về chữ Nôm: Chúng tôi có kế hoạch tổ chức hội nghị hai hoặc ba năm 1 lần, đón các học giả trên khắp thế giới và Việt Nam gặp gỡ tại Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí cho mỗi hội nghị khoảng $40,000, bao gồm thuê địa điểm, đăng cai tổ chức, hỗ trợ kĩ thuật, xuất bản các ấn phẩm và phí đi lại.

5. Văn phòng Nôm Na của chúng tôi. Chúng tôi đã thành lập một văn phòng ở tại Hà Nội, và đã tuyển 5 nhân viên đã tốt nghiệp đại học, biết chữ Nôm và kĩ năng vi tính. Tất cả đều được trả lương. Trong khi đó ban giám đốc hội đều là những người làm việc tình nguyện không lương. Lương trả cho nhân viên đều là các khoản phí hàng năm, và đó cũng là nguồn đầu tư cho tương lai, đây là thế hệ trẻ, những chuyên gia công nghệ thông tin biết chữ Nôm được thành lập để thực hiện nhiều dự án về chữ Nôm. $15,000/năm.

6. Các ấn phẩm cổ về chữ Nôm. Chúng tôi đã cam kết cho xuất bản cuốn từ điển chữ Nôm và các văn bản Nôm. Chẳng hạn như: chúng tôi cũng đã hợp tác với Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, Viện nghiên cứu văn hoá tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã giúp đỡ để xuất bản ấn phẩm cuốn từ điển chữ Nôm đầu tiên, gọi là từ điển Taberd, 1838. $8000/năm.

 

Hội cũng đang tìm các nguồn tài trợ cần thiết cho các dự án:

Cuốn tự điển chữ Nôm đầu tiên đã được in theo phông True Type. Sáu năm qua, hội đã xuất bản thành công cuốn từ điển chữ Nôm đầu tiên được in theo phông True Type. Có hơn 10,000 kí tự đã được đăng kí theo tiêu chuẩn ISO. Các chữ trong từ điển của chúng tôi rất dễ tiếp cận với các học giả và bạn đọc trên khắp thế giới cũng như với cả những người Việt nam bình thường, những người muốn tìm hiểu rõ hơn về các di sản văn hoá qua trang web của chúng tôi. Đây là dự án với chi phí $45,690, với sự hỗ trợ tài chính từ nhiều nguồn.

Cùng với sự hợp tác của Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học (Center for Vietnamese National Studies), chúng tôi đã xuất bản cuốn từ điển Anamitico-Latinum Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị, của tác giả A J. L. Taberd, lần đầu tiên được xuất bản tại Ấn Độ, 1838. An Nam Đại quốc Hoạ đồ (Tabula geographica imperii Anamitici), 26 x 48.5 cm 1838, ấn bản thứ hai được xuất bản bởi Trung tâm quốc học và nhà xuất bản văn hoá, thành phố Hồ Chí Minh, 2004.