Thông tin về Hội

 

Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm (VNPF)

 

Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm (VNPF) được thành lập năm 1999 với tư cách là một hội từ thiện công khai, nhằm mục đích bảo tồn Chữ Nôm, chữ viết biểu ý như chữ Trung Quốc nhưng của người Việt trong hơn 1000 năm mà người Việt Nam đã dùng để ghi lại ngôn ngữ riêng của mình và cả một di sản khổng lồ trong các lãnh vực văn chương, lịch sử, y khoa và tôn giáo. Ngày nay kho tàng văn hoá này đứng trước nguy cơ huỷ hoại. Trên 80 triệu người Việt Nam, không có tới 100 người trên toàn thế giới đọc được chữ Nôm. Sự ra đời của tập thơ dịch Spring Essence: The Poetry of Hồ Xuân Hương (Copper Canyon, 2000) đánh dấu một cố gắng đảo ngược khuynh hướng mai một ấy. Lần đầu tiên chữ Nôm được in bằng phông True Type trên máy tính với những công nghệ máy tính tiên tiến nhất do một số chuyên gia, cũng là những sáng lập viên của Hội VNPF, thiết kế. Việc xuất bản và in tài liệu Nôm bằng công nghệ máy tính đã mở ra khả năng cho phép chúng ta đưa chữ Nôm quay trở lại với các thế hệ trẻ thông qua những tác phẩm của những thế kỷ trước viết trong chữ Nôm, lần đầu có thể được tra cứu và hiển thị trên máy tính.

 

Từ khi xuất bản cuốn Spring Essence năm 2000, nhiều nhà ngôn ngữ học, từ điển học và chuyên gia tin học từ nhiều nước đã hợp tác với Hội VNPF để thực hiện sứ mệnh đưa chữ Hán Nôm và di sản Hán Nôm hiện diện trên internet và đi vào cuộc sống của mọi người, nhất là những người trẻ. Sứ mệnh và viễn kiến của Hội VNPF được triển khai qua hai khu vực dự án:

 

1. Xây dựng các cơ sở dữ liệu về chữ Hán Nôm, cơ sở dữ liệu các tác phẩm kinh điển trong chữ Hán Nôm, các thư viện điện tử về các tuyển tập tư liệu trong chữ Nôm cho mọi người sử dụng và

2. Cấp học bổng và giải thưởng cho các sinh viên và người nghiên cứu, tại Mỹ và tại Việt Nam, trong các hoạt động nghiên cứu và bảo tồn về chữ Nôm.

 

Nguồn tài trợ cho các dự án này là trợ cấp và đóng góp tư nhân, nhưng hiện nay những số tiền nhận được chưa đủ để trang trải toàn bộ kinh phí. Để hoàn thành những dự án này, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của bạn. Xin bạn hãy tiếp sức với chúng tôi và gửi đóng góp của bạn về:
 

Vietnamese Nôm Preservation Foundation

229 Beachers Brook Lane, Cary, NC27511