Giải thưởng Balaban 2009

Năm 2009 giải thưởng được trao tặng cho Giáo sư Nguyễn Quang Hồng và ông Phạm Thế Khang.

Giải thưởng này được trao cho giáo sư Nguyễn Quang Hồng, nguyên phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Giáo sư Hồng được tôn vinh về kiến thức Nôm uyên bác của ông, bao gồm quyển Tự Điển Chữ Nôm, một công trình rất đồ sộ mà ông là chủ biên, tác phẩm Khái luận văn tự học chữ Nôm, cuốn sách chuyên khảo sâu sắc về hệ thống chữ viết cổ (Tp HCM 2008), và đặc biệt là những nỗ lực của ông trong suốt mười hai năm, từ 1994 đến 2006, để đưa gần 10 000 chữ Nôm vào chuẩn quốc tế Unicode và ISO 10646.

Giải thưởng vinh danh ông Phạm Thế Khang, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, về quyền lãnh đạo nhìn xa trông rộng trong việc tạo ra Thư viện số thức đầu tiên đối với tuyển tập 4000 văn bản cổ Hán Nôm của Việt Nam tại Thư viện Quốc gia. Đây là thư viện số thức đầu tiên các tư liệu cổ của Việt Nam được mở rộng cho người Việt Nam và toàn thế giới đến với di sản chữ Nôm. Quyền lãnh đạo của ông như một nhà khoa học thư viện hiện đại đã đem tới sự thừa nhận toàn thế giới với di sản văn hoá cổ của Việt Nam.


Other news:

  • Giải thưởng Balaban 2012
  • Giải thưởng Balaban 2011
  • Giải thưởng Balaban 2010
  • Giải thưởng Balaban