Lịch vạn niên - Xem ngày giờ

Hôm nay: 22/08/2014
Ngày Ất Sửu [乙丑] ; tháng Nhâm Thân [壬申] ; năm Giáp Ngọ [甲午]

Chọn : Chọn :
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
    1

6

Giáp Thìn
甲辰

2

7

Ất Tỵ
乙巳

3

8

Bính Ngọ
丙午

4

9

Đinh Mùi
丁未

5

10

Mậu Thân
戊申

6

11

Kỷ Dậu
己酉

7

12

Lập Thu
立秋

8

13

Tân Hợi
辛亥

9

14

Nhâm Tí
壬子

10

15

Quý Sửu
癸丑

11

16

Giáp Dần
甲寅

12

17

Ất Mão
乙卯

13

18

Bính Thìn
丙辰

14

19

Đinh Tỵ
丁巳

15

20

Mậu Ngọ
戊午

16

21

Kỷ Mùi
己未

17

22

Canh Thân
更申

18

23

Tân Dậu
辛酉

19

24

Nhâm Tuất
壬戌

20

25

Quý Hợi
癸亥

21

26

Giáp Tí
甲子

22

27

Ất Sửu
乙丑

23

28

Xử Thử
處暑(处暑)

24

29

Đinh Mão
丁卯

25

1/8

Mậu Thìn
戊辰

26

2

Kỷ Tỵ
己巳

27

3

Canh Ngọ
更午

28

4

Tân Mùi
辛未

29

5

Nhâm Thân
壬申

30

6

Quý Dậu
癸酉

31

7

Giáp Tuất
甲戌

       

Ngày tốt trong tháng [ Ngày Hoàng Đạo ]

Dương lịchÂm lịchNgàyXung khắcHoàng Đạo
1/8/20146/7Giáp Thìn [甲辰]Canh Tuất [更戌]Kim Quỹ
2/8/20147/7Ất Tỵ [乙巳]Tân Hợi [辛亥]Kim Đường
4/8/20149/7Đinh Mùi [丁未]Quý Sửu [癸丑]Ngọc Đường
7/8/201412/7Lập Thu []Bính Thìn [丙辰]Tư Mệnh
9/8/201414/7Nhâm Tí [壬子]Mậu Ngọ [戊午]Thanh Long
10/8/201415/7Quý Sửu [癸丑]Kỷ Mùi [己未]Minh Đường
13/8/201418/7Bính Thìn [丙辰]Nhâm Tuất [壬戌]Kim Quỹ
14/8/201419/7Đinh Tỵ [丁巳]Quý Hợi [癸亥]Kim Đường
16/8/201421/7Kỷ Mùi [己未]Ất Sửu [乙丑]Ngọc Đường
19/8/201424/7Nhâm Tuất [壬戌]Mậu Thìn [戊辰]Tư Mệnh
21/8/201426/7Giáp Tí [甲子]Canh Ngọ [更午]Thanh Long
22/8/201427/7Ất Sửu [乙丑]Tân Mùi [辛未]Minh Đường
27/8/20143/8Canh Ngọ [更午]Bính Tí [丙子]Kim Quỹ
28/8/20144/8Tân Mùi [辛未]Đinh Sửu [丁丑]Kim Đường
30/8/20146/8Quý Dậu [癸酉]Kỷ Mão [己卯]Ngọc Đường