Làm Quen với Chữ Quốc Âm
Nhan đề: Làm Quen với Chữ Quốc Âm
Tác giả: Đinh Phan Cư
Nhà XB: Hán Nôm Thái Hòa Collection
Năm XB: 2016
Kích thước: A4 21 x 29,7 (cm)
Số trang: 320
Giá bán: US $50.00 (gồm cả phí vận chuyển)
Mô tả:

Cuốn sách duy nhất này là một giới thiệu thanh thoát về hệ thống chữ viết truyền thống của người Việt trong chữ Hán Nôm dành cho cả các chuyên gia và người không chuyên. Phần thứ nhất là một tổng quan về Hán-Nôm. Phần thứ hai dùng một phương pháp mới để dạy cho người học cách nhận diện 188 kí tự quan trọng nhất bao quát các chi tiết về cấu trúc, phát âm và hướng dẫn phân biệt với các kí tự có vẻ tương tự. Các bài tập, kể cả trò chơi được cung cấp làm cho kinh nghiệm học tập thêm phần vui đùa.