Mục lục Tự điển : 倫序門 - Trật tự luân lí [189 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1九世之親cửu thế chi thân
2當世之本身đương thế chi bản thân
3thân
4thê
5thiếp
6huynh
7đệ
8tẩu
9弟婦đệ phụ
10tỉ
11姊夫tỉ phu
12muội
13妹夫muội phu
14從兄tòng huynh
15從嫂tòng tẩu
16從弟tòng đệ
17從弟婦tòng đệ phụ
18從姊tòng tỉ
19從妹tòng muội
20堂兄弟姊妹đường huynh đệ tỉ muội
21族兄弟姊妹tộc huynh đệ tỉ muội
22上第一世爲父thượng đệ nhất thế vi phụ
23phụ
24嚴君nghiêm quân
25嚴堂nghiêm đường
26故父cố phụ
27顯考hiển khảo
28mẫu
29慈闈từ vi
30萱堂huyên đường