Mục lục Tự điển : 采色門 - Màu sắc [21 mục]


Lê Văn Cường - Phiên âm - khảo dị
Tiếng Anh - Giáp Thị Hải Chi

1五色ngũ sắc
2hoàng
3thanh
4xích
5bạch
6hắc
7間色gian sắc
8cám
9lục
10tử
11thương
12huyền
13lam
14寶藍bảo lam
15hồng
16giáng
17紅藍紅hồng lam hồng
18紫蟻紅tử nghị hồng
19蘇木紅tô mộc hồng
20lam
21靛靑định thanh