Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry quá chua
quá chua liền ủng 戈珠連擁
Thng Ở ngọt thì hơn, nhiều kẻ chuộng, quá chua liền ủng có ai màng. (Bảo kính 147.4). Khế kia chua quá sau nên ủng (Bạch Vân Am thi tập). quá mù ra mưa, quá chua ra ủng. Tng. Ý câu này là người ở chua ngoa, quá đáng quá thì hỏng hết các việc.