Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry phong vương
phong vương 蜂王
dt. ong chúa. Thục Đế để thành trêu tức, phong vương đắp luỹ khóc rân. (Điệp trận 250.6). Bướm có thói quen hay vào hút mật của ong. Những khi ấy, ong thợ tập trung số lượng lớn ngoài cửa tổ, chĩa nọc ra phía bướm và vỗ cánh xua đuổi khiến bướm sợ mà không dám vào nữa. Chữ “khóc rân” là trỏ sự bất lực của bướm trước bầy ong.[xem thêm TVG, 1956: 176]. x. trêu tức.