Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry nước kiến
nước kiến 渃蜆
dt. đất nước trong giấc mơ của Thuần Vu Phần, khi tỉnh dậy chỉ là tổ kiến trên cành hoè, trỏ mộng huyễn. Nước kiến phong quang hầu mấy kiếp, Rừng Nho nấn ná miễn qua ngày. (Tự thuật 112.3). x. Hoè An, x. chước.