Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry mạt
mạt 末
dt. cuối. Mấy người ngày nọ thi đỗ, lá ngô đồng khuở mạt thu. (Ngôn chí 3.8).
mạt lị hoa 茉莉花
dt. hoa nhài, hoa lài. Tên bài thơ số 242 trong QATT. Đây là loài cây nhỏ, hoa trắng, thơm, hay nở vào ban đêm. Trong thi ca cổ điển, hoa nhài thường hay dùng để ví với gái ăn sương.