Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry con cháu
con cháu 昆𡥙 / 昆𫲤/ 𡥵𡥙
dt. con và cháu. Con cháu chớ hiềm song viết ngặt, “Thi thư” thực ấy báu nghìn đời. (Ngôn chí 10.7, 13.7)‖ (Thuật hứng 68.2)‖ (Bảo kính 130.2).