Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Việt Tuyệt Thư
tảo xuân đắc ý 早春得意
dt. tên bài thơ số 193 trong thì lệnh môn. Nghĩa là mùa xuân sớm có được ý thơ hay, nhưng cũng có thể hiểu là hiểu được những thông điệp mới của mùa xuân. Lời thơ viết rằng, khi giá còn chưa tan trên đường, mùa xuân đã bắt đầu từ những tín hiệu đầu tiên, một cánh én nhỏ, hoa hé trong vườn, dù ong chưa kịp đến, dù bướm chưa vãng lai. Nhưng thế cũng là đủ để nhà thơ biết rằng mùa xuân đã về.