Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Vệ Huệ Công
vắng vẻ 永尾
tt. không có bóng người. Thư song vắng vẻ nhàn vô sự, tai chẳng còn nghe tiếng thị phi. (Thuật hứng 57.7)‖ (Thuật hứng 62.7)‖ (Tức sự 125.1).