Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry U Minh Lục
thiên hạ 天下
dt. toàn thể xã hội dưới gầm trời, cõi đời, cõi nhân gian. Rày mừng thiên hạ hai của: tể tướng hiền tài, chúa thánh minh. (Thuật hứng 65.7)‖ (Tự thuật 122.7)‖ (Bảo kính 172.6, 181.5)‖ (Giới sắc 190.4).