Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Tuỳ Văn Đế
mơ mơ 麻麻
tt. mơ ảo, không thực. Phú quý bao nhiêu người thế gian, mơ mơ bằng khuở chước Hoè An. (Thuật hứng 63.2).