Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Truyền đăng lục
tuần 旬
dt. mười ngày. Sách Thuyết Văn ghi: “Mười ngày là một tuần” (十日為旬). Toan từ gặp tiết lương thần, thiếu một hai mà no chín tuần. (Vãn xuân 195.2).