Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Trần Duệ Tông
mơ mơ 麻麻
tt. mơ ảo, không thực. Phú quý bao nhiêu người thế gian, mơ mơ bằng khuở chước Hoè An. (Thuật hứng 63.2).
nẻo khuở 裊課
dt. <từ cổ> khi. Trời phú tính, uốn nên hình, ắt đã trừng trừng nẻo khuở sinh. (Tự thán 96.2).