Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Trùng hình
rỉ 𠯇
đgt. nói nhỏ cho biết. x. dỉ.