Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Thuỷ kinh chú
phượng 鳳
dt. điểu vương trong truyền thuyết cổ, chim đực là phượng, chim mái là hoàng. Phượng những tiếc cao. (Tự thuật 120.5)‖ Năm thức phơi phơi đuôi phượng mở, tám lòng ỉm ỉm chữ nhàn phong. (Thái cầu 253.3). x. diều.