Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Thục Đế
Thục Đế 蜀帝
dt. vua Đỗ Vũ nước Thục, mê sắc dục mà mất nước, hoá thành chim đỗ quyên kêu sầu. Thục Đế để thành trêu tức, phong vương đắp luỹ khóc rân. (Điệp trận 250.5). x. quyên.