Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Thương Lang
Thương Lang 滄浪
dt. dòng nước trong xanh, nơi Khuất Nguyên gặp ngư phủ. (Ngôn chí 9.8, 19.1)‖ Cưu lòng nhụ tử làm thơ dại, ca khúc Thương Lang biết trọc thanh. (Tự thán 96.6). x. trọc thanh, Khuất Nguyên, ngư phủ.