Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Tư Mã Ngưu
bốn bề 𦊚皮
dt. tứ phía. Một vườn hoa trúc, bốn bề thâu, lánh thân nhàn được thú mầu. (Bảo kính 154.1).