Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Tôn Tử
kết bạn 結伴
đgt. HVVT đánh bạn. Rủ vượn hạc xin phương cổi tục, quyến trúc mai kết bạn tri âm. (Tự thuật 119.4)‖ (Tức sự 126.3)‖ (Bảo kính 129.5, 143.6, 162.4)‖ (Mai thi 224.4).