Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Sái Diễm
vợ 婦
◎ Nôm: 𡞕 AHV: phụ.
dt. chính thất. Kết bạn mựa quên người cố cựu, yên nhà nỡ phụ vợ tao khang. (Bảo kính 129.6)‖ (Bảo kính 182.6).