Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Phú Xuân
Phú Xuân 富春
dt. tên núi ở tỉnh Chiết Giang, là nơi Nghiêm Quang đời Hán đi ở ẩn, câu cá. Non Phú Xuân cao, nước Vị thanh, mây quen nguyệt, khách vô tình. (Thuật hứng 65.1). x. Nghiêm Quang.