Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Nam Sử
văn đạt 聞達
dt. <Nho> tiếng tăm vang dội. Gia Cát Lượng trong bài Xuất sư biểu có câu: “Chẳng cần tiếng tăm nổi khắp chư hầu.” (不求聞達於諸侯 bất cầu văn đạt ư chư hầu). Văn đạt chẳng cầu, yên mỗ phận, ba gian lều cỏ đất Nam Dương. (Bảo kính 157.7).