Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Mộng khê bút đàm
phục linh 茯苓
dt. loại nấm ký sinh trên thân cây tùng, màu đen, có vằn, có nếp nhăn, bên trong thịt có màu trắng hoặc hồng; hấp thu nhiều chất từ thân tùng nên được gọi là phục thần 茯神, là loại thuốc quý. Hổ phách phục linh dìn mới biết, dành còn để đỡ dân này. (Tùng 220.3).