Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Liễu Quán
uổng 枉
đgt. phí. Thôi Đạo Dung đời Đường có câu: “Còn có chỗ uổng phí vứt bỏ tâm lực” (還有枉抛心力處) Trường ốc ba thu uổng mỗ danh, chăng tài đâu xứng chức tiên sinh. (Ngôn chí 7.1)‖ (Mạn thuật 31.4, 34.2, 36.1)‖ (Thuật hứng 55.2)‖ (Tự thán 100.2)‖ (Tự thán 106.1).