Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Lưu Nghĩa Khánh
dưa muối 𦼞㙁 / 𦼞莓
dt. dưa ngâm muối và đường cho chua. Bữa ăn dầu có dưa muối, áo mặc nài chi gấm là. (Ngôn chí 4.3)‖ (Thuật hứng 67.5).