Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Lã Thượng
vẹt 越 / 󱮒
dt. loài chim cảnh có thể nói tiếng người. Ngoài cửa mừng người dầu cái vẹt, trong nhà thết khách mặc con cờ. (Tự thán 90.5). nói như vẹt. đồ học vẹt. Thng