Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry đành lẽ
đành lẽ 仃礼
đgt. tuân thủ lý lẽ theo quy luật. Thua được toan chi cơ Hán Sở, nên chăng đành lẽ kiện Thương Chu. (Thuật hứng 58.4). “đành lẽ” có cùng mô hình từ pháp với “đành lòng” (ưng lòng, bằng lòng), đành dạ (id) [Paulus của 1895: 272].