Nguyễn Trãi Quốc Âm Từ Điển
A Dictionary of 15th Century Ancient Vietnamese
Trần Trọng Dương.

Quốc Ngữ or Hán-Nôm:

Entry Đường Trung Tông
vô tình 無情
tt. không vụ tình vào. Non Phú Xuân cao, nước Vị thanh, mây quen nguyệt, khách vô tình. (huật hứng 65.2)‖ (Tích cảnh thi 202.2).