Definitionyellow; surname
Unicode U+9ec3
Cangjie TMWC
Total strokes12
Unicode radical + strokes 黃 hoàng (201) + 0 strokes
Hán-Việt readinghoàng huỳnh
Mandarin (Pinyin) huáng
Cantonese (Jyutping) wong4
Vietnamese hoàng (hvtd)