Definitiondie, dice
Unicode U+9ab0
Cangjie BBHNE
Total strokes13
Unicode radical + strokes 骨 cốt (188) + 4 strokes
Hán-Việt readingđầu
Mandarin (Pinyin) tóu gǔ
Cantonese (Jyutping) sik1 tau4
Vietnamese đầu, nhũ "đầu từ (con xúc xắc)" (gdhn)